Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Prezentare

Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI) face parte integrantă din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, fiind subordonat direct Senatului Universităţii.
Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor aplicative din domeniul Electronicii aplicate, Informaticii și Matematicii cu orientare spre dezvoltarea ştiinţei, învăţământului, economiei, serviciilor și relațiilor comunitare.

Centrul de cercetări SECI este înregistrat pe platforma  Engage in the Romanian Research Infrastructures System (ERRIS). Direcții de cercetare

 • Proiectarea și dezvoltarea sistemelor electronice încorporate;
 • Cercetări pentru identificarea şi controlul proceselor dinamice;
 • Dezvoltarea de sisteme adaptive;
 • Dezvoltarea de aplicații de inteligenţă computațională;
 • Dezvoltarea de proceduri pentru aprecierea calității mediilor de transmisie a semnalelor  și datelor;
 • Modelarea matematică a sistemelor electronice și a sistemelor de control;
 • Dezvoltarea de sisteme pentru monitorizarea parametrilor de mediu;
 • Monitorizarea, analiza și optimizarea consumurilor energetice în perimetrele industriale;
 • Integrarea sistemelor de recunoaştere a comportamentului în casele inteligente;
 • Dezvoltarea de sisteme electronice pentru orașe inteligente;
 • Dezvoltare de rapid-prototype pentru sistemele electronice din industria auto.