Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Colectiv Sisteme electronice

 

  1. Prof.univ.dr. ing. Tulbure Adrian
  2. Conf.univ.dr.ing.Ceuca Emil
  3. Conf.univ.dr.ing. Dobra Remus
  4. Conf.univ.dr.ing. Rîșteiu Mircea
  5. Lect. univ. dr. Huțanu Constantin
  6. Lect.univ.dr.ing. Avram Alexandru
  7. Lect.univ.dr.ing. Ciortea Mihaela
  8. Lect.univ.dr. Oroian-Boca Loredana Maria
  9. Asist.univ.drd. Petrașcu Călin