Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Plan de cercetare 2019-2020

Nr. crt.

Denumire temă de cercetare

Coordonator/Colaboratori

1.

Cercetări în domeniul analizei complexe, statisticii matematice, geometriei diferenţiale şi metodelor numerice aplicate în matematica industrială

Prof.univ.dr. Breaz Daniel

Prof.univ.dr. Breaz Nicoleta

Lect.univ.dr. Popa Ioan Lucian

2.

Modelare matematică. Funcții univalente. Comportări asimptomatice pentru sisteme liniare în spații Banach

Prof.univ.dr. Breaz Daniel

Prof.univ.dr. Breaz Nicoleta

Lect.univ.dr. Popa Ioan Lucian

3.

Cercetări privind dezvoltarea unor algoritmi de recunoaștere și conducere utilizați în sisteme de fabricație

Conf.univ.dr. Rotar Corina

Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

Conf.univ.dr.ing. Kadar Manuella

Lect.univ.dr. Muntean Maria

4.

Cercetări de inteligență artificială

Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

Conf.univ.dr. Rotar Corina

Conf.univ.dr.ing. Kadar Manuella

Lect.univ.dr. Muntean Maria

5.

Monitorizarea, analiza și optimizarea consumurilor energetice în perimetrele industriale

Prof.univ.dr. ing. Tulbure Adrian

6.

Senzori inteligenți în controlul proceselor cu parametri distribuiți

Conf.univ. dr. ing. Rîșteiu Mircea

Conf.univ.dr. ing. Dobra Remus

Lect.univ.dr.ing. Avram Alexandru

7.

Dezvoltarea de sisteme inteligente și adaptive la nivel de întreprindere

Conf.univ.dr. ing. Kadar Manuella

Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

8.

Dezvoltare de rapid-prototype pentru sistemele electronice în industria auto

Conf.univ.dr. ing. Ceuca Emilian

9.

Inginerie și informatică industrială. Sisteme de supervizare și control distribuit în procese industriale

Conf.univ.dr. ing. Dobra Remus

Lect.univ.dr.ing. Mihaela Ciortea

Conf.univ.dr.ing. Rîșteiu Mircea

10.

Roboți multifuncționali

Prof.univ.dr. Oltean Mihai

11.

Analiza, modelarea și monitorizarea sistemelor de enegie verde și integrarea în Smart City. Ecologie urbană.

Prof.univ.dr.ing. Tulbure Adrian

Conf.univ.dr.ing. Ceuca Emilian

Conf.univ.dr.ing. Kadar Manuella