Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Proiecte derulate

 


PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, Proiect experimental demonstrativ

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

„Modele computaționale pentru reproducerea culorilor in produse ceramice (Acronim: CMRCC)”

 

483.838,00 lei

Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel

PNCDI III  Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Transfer de cunoaștere la agentul economic “Bridge Grant”

50BG/2016 Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (SIVAP)

456.320 lei Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

H2020

H2020- RFCR-CT-2015-00003 Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions
including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance- BEWEXMIN
8000000 lei

Conf.univ.dr.

Rîșteiu Mircea

Contract Nr.

87/20.10.2017

Contract cu terți Masuratori experimentale pentru evaluarea nivelului radiatiilor de camp electromagnetic in locatiile indicate si interpretarea lor. 11000 lei

Prof.univ.dr.

Tulbure Adrian