Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Colectiv Inteligență computațională

 

  1. Prof.univ.dr. Oltean Mihai
  2. Conf.univ.dr. Rotar Corina
  3. Conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana
  4. Conf. univ. dr. Kadar Manuella
  5. Lect. univ. dr. Muntean Maria
  6. Lect. univ. dr. Domșa Ovidiu
  7. Lect. univ. dr. Incze Arpad
  8. Lect. univ. dr. Cucu Ciprian
  9. Asist.univ.drd. Boca Liana Luminița