Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
Colectiv Modelare și Simulare Matematică

 

  1. Prof.univ.dr. Breaz Daniel Valer
  2. Prof.univ.dr. Breaz Nicoleta Marcela
  3. Conf.univ.dr. Căbulea Lucia
  4. Lect. univ.dr. Aldea Mihaela
  5. Lect.univ.dr. Popa Ioan Lucian
  6. Lect.univ.dr. Wainberg Drăghiciu Pax Dorin